KH Tagdækning ApS er godkendt Icopal PLUS entreprenør, hvorfor vores tagdækningsarbejde er dækket af Icopals garantiordning.

Icopals PLUS garanti giver 15 års forsikringsdækket garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at følgeskader ligeledes er dækket.

Dette giver bygningsejeren 100% sikkerhed for tagets kvalitet.

Sikret gennem brugen af Icopals højteknologiske tagprodukter, pålagt af godkendte og uddannede entreprenører og med en opfølgende, stikprøvemæssig kvalitetskontrol udført af Icopals specialister.

Icopal Tagpap er omfattet af en produktgaranti på typisk 10-15 år, men tilvælges en Icopal PLUS Garanti-løsning – og en entreprenør, der er tilknyttet PLUS garanti-ordningen – kan man opnå en  15-års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at også følgeskader er dækket. I tilfælde af at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garantiperioden, indtræder Icopal Danmark a/s for så vidt angår Icopal PLUS Garanti i dennes rettigheder og pligter. Eneste betingelse er, at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drifts- og vedligeholdelseseftersyn.